Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2015

BÓNG NẮNG - Võ Hà Thu Giang
Xa xa bóng nắng chập chùng
Sáng soi góc phố đoạn đường tình yêu
Mái tranh khuya sớm cô liêu
Ấm lòng lữ khách những chiều ghé thăm
Mưa có rơi , nắng có mong manh
Sưởi lòng sông nhỏ năm canh dậm dài
Bút nghiên sách vở miệt mài
Người đi kẻ ở thương hoài ngàn năm
Chim khôn đậu cành cây trâm
Người khôn đâu sá tháng năm đợi chờ

VÕ HÀ THU GIANG
July 2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét