Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

MƯỜI THƯƠNG - Thơ Hồ Nguyễn


MƯỜI THƯƠNG
Mt thương em  mt mình,
Hai thương em thy lc bình ngn ngơ.
Ba thương đêm đến bơ ph,
Bn thương vườn bưởi thn th ngó quanh.
Năm thương tui chng còn xanh.
Sáu thương trông ngóng ch anh mi mòn.
By thương chim khóc véo von.
Tám thương đơn l th hn vì ai,
Chín thương khóc mướn thương vay,
Mười thương nhìn li tóc mai bc dn.
Dù thương em vn đang cn,
Đôi tay ôm p đ đn t anh...

HỒ NGUYỄN (02-4-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét