Thứ Sáu, 14 tháng 4, 2017

THANH MINH - Thơ Đỗ Mục và 2 bài thơ của Đỗ Chiêu Đức và Mai Xuân Thanh

(Đỗ Mục-Thượng Quan Chu - họa sĩ đời nhà Thanh  vẻ)

Thanh Minh Đường_Đỗ Mục (803-853)

Thanh Minh thời tiết vũ phân phân
Lộ thượng hành nhân dục đoạn hồn
Tá vấn tửu gia hà xứ hữu ?
Mục đồng dao chỉ Hạnh Hoa Thôn !


     Thanh Minh

Thời tiết Thanh Minh lất phất mưa,
Trên đường lữ khách muốn say sưa.
Rượu ngon ướm hỏi nơi đâu bán?
Xóm Hạnh mục đồng chỉ trỏ thưa!
     Đỗ Chiêu Đức

Tảo mộ mưa bay lất phất đầy,
Thanh Minh lữ khách tửu đâu đây.
Rượu ngon tìm quán nơi nào nhỉ ?
Quán Hạnh Hoa Thôn mục tử này !

Mai Xuân Thanh
* Đỗ Mục :sống trong thời nhà Đường suy yếu,ông là người lảng mạn.
tác phẩm: Phàn Xuyên văn tập (20 quyển) và đã chú giải "Binh pháp Tôn Tử"

Giai thoại :
Khi còn là một hàn sĩ, có lần Đỗ Mục đến thăm bạn đang làm chủ một quận, rồi nhờ bạn giới thiệu cho mình một giai nhân. Bạn giới thiệu đã nhiều, song gặp ai ông cũng chê; sau phải mở ra một hội lớn để thiên hạ nô nức đến coi, nhân đó mà tuyển sắc. Tới chiều tối, ông mới gặp một cô gái đẹp khoảng 13 tuổi[14]. Ông nhờ bạn làm mai rồi hứa với mẹ cô bé là trong khoảng 10 năm nữa sẽ cưới. Nhưng phải đến 15 năm sau, ông mới trở lại nơi ấy thì cô gái kia, vì quá hạn, đã nhận lời làm vợ người khác và đã có ba con. Ông than thở bằng một bài thơ, trong đó có câu:
Tự thị tầm xuân khứ hiệu trì,
Bất tu trù trướng oán phương thì.
Nghĩa là:
Chỉ tại tìm xuân quá muộn đi,
Thời thơm lỡ mất, tiếc làm chi! 
(Tài liệu của Ngyễn Hiến Lê)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét