Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Bài Xướng Họa : THỨC KHUYA của Hàn Mặc Tử (Phan Bội Châu,Hồ Nguyễn,Trần Đông Thành...)


THỨC KHUYA

Non sông bn mt ng mơ màng,

Thc ch mình ta d chng an.

Bóng nguyt leo song s sm gi,

Gió thu lt ca c mài chăn.

Khóc giùm thân thế hoa rơi l,

Bun giúp công danh dế do đàn.

Tr dy nôm na vài điu cũ,

Năm canh tâm s vn chưa tàn.

                                  HÀN MẶC TỬ


HỌA:

Chưa li trường danh chí chng màng.

Sao ăn không ngt ng không an?

Trăm năm ngán đó tung dâu b,

Muôn h nh ai bn chiếu chăn?

Ca sm gm ghê người đánh trng,

Tai trâu mi mt khách đưa đàn.

Lòng sen đng đng tơ sen vướng,

Mưa gió bao phen gc chng tàn.

                              Cụ Phan Bội Châu


HỌA: THỨC ĐÊM DÀI  

Thế s đua tranh li chng màng,

Chi bng yên phn sng bng an.

Danh nhiu li lm đi hư o,

Đc thiếu tình vơi lnh thiếu chăn.

Ngày vng th than trơ mt rát,

Đêm bun thơ thn hát không đàn.

Thc khuya mi thy đêm dài tn,

Tâm s vơi khuây kiếp sng tàn.
HỒ NGUYỄN (01-4-17)
Họa thơ Thức khuya của Hàn Mạc  Tử)

HỌA 3: VẬN NƯỚC

Cu nước thi gian chng mun màng,

Chn ch tr nãi d không an.

Na đêm canh cánh đu trên gi,

Mt thu b hòn ng chng chăn.

Quê m dân ta tràn mt l,

Quê hương dm nát bi hung đàn.

Côn đ mt lũ quen đà cũ,

Sóng gió can qua gic bo tàn.
*Trần Đông Thành
 
An Bần Lạc Đạo _ Mai Xuân Thanh

Sinh bất phùng thời thất chí màng
Tu tâm dưỡng tánh đặng bình an.
Gương nga vằng vặc soi thềm cửa,
Bóng nguyệt dòm song thẹn chiếu chăn.
Thủ phận làm nông đi cuốc đất,
Mai danh ẩn tích dạo cung đàn.
Cơ cầu lạc đạo về thôn dã,
Một kiếp phù du ngọc thỏ tàn.

             Mai Xuân Thanh
*
 Kính mời họa tiếp ....
 Người chuyển : Jasmina Nguyen- trang Bóng mát Sân Trường -TH.Trịnh Hoài Đức  .
Bài thơ nầy được đăng lên bao "Thưc Nghiệm Dân Báo  năm 1931 ,khi ấy,HMT lấy bút hiệu là Phong Trần  mới 19 tuổi (TL từ trang Thơ Đường Đất Việt)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét