Thứ Sáu, 21 tháng 4, 2017

Thơ Trần Thị Ngọc Cang : TOÀN KHÔNG

Tuổi  thơ mẹ cha đã khuất bóng
Tỷ muột đệ huynh lai cũng không
Tuổi xuân tơ hồng không buộc chỉ
Tuổi già con cháu lại càng không
Bạc tiền sức khỏe tan mây khói
Tuổi hạc bệnh càng tăng,tăng cao
Nhân quả,luân hồi ai tránh khỏi  ?
Sanh ly,tử biệt mạng thiên tào
TRẦN thế thăng trầm,đổi đổi thay
THỊ tiền quả báo tháng, năm, ngày
NGỌC bích chẳng mài không sáng giá
CANG thường rán giữ giữa trần ai

Trần thị Ngọc Cang (Cựu HS.ĐĐ.HĐ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét