Chủ Nhật, 9 tháng 4, 2017

VƯỜN HOA TƯƠI - Hồ Nguyễn
Vườn hoa rc r chn Trường an,

Khiến khách xem hoa phi ng ngàng.

Hng đ m miu vươn cánh thn,

Cúc vàng tươi thm lén nhìn sang.

Lan thơ thn dáng vùi trong nng,

Liu yếu mm thân đón gió ngàn.

Ngm nghía hoa tươi lòng cũng rn,

Ngn ngơ bng thy tui xuân tàn.

HỒ NGUYỄN (19-3-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét