Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

CHIA TAY DẠ LUỐNG BỒI HỒI - vkp công chúa nhỏ


Vẫn còn nồng đượm dư hương
Khi người mang cả tình trường ra đi
Chỉ là chút nghĩa cố tri
Nợ duyên quay lại đạo nghì phu thê
Xưa kia trót lỡ ước thề
Dòng đời xô đẩy người về với ai!
Nhà Bè nước chảy chia hai... (ca dao)
Người xa biền biệt kẻ hoài nhớ thương
       Bởi mang số kiếp đoạn trường
Cầu mong cay nghiệt nhún nhường thân côi
       Chia tay dạ luống bồi hồi
Từ nay thôi hết những lời ru êm!
       Mưa rơi lộp độp giữa đêm
Nghe như tiếng nấc bên thềm trần ai?
       Trách chi định mệnh an bày!!!
                Saigon 17/3/2017
                vkp công chúa nhỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét