Thứ Tư, 19 tháng 4, 2017

PAIN OF BROKEN HEART,Thơ Erika và Bài Dịch ý của Hồ Nguyễn


Tears of blood fall from my broken heart,
I never thought we would be apart.

When you held me you said "forever",
Now that you're gone I know you meant "never",

Saying you love me with that look in your eye,
And that was a cold hearted lie.

Your tender touch, a soft kiss,
Two things about you I will miss.

As I sit here thinking about you,
My face is wet with tears past due.

I should've cried a long time ago,
But I loved you so.

I know they say love is blind,
But I had only you on my mind.

A hurt so deep it cuts like a knife,
But wounds heal and I'll go on with my life.
© Erika (Dec, 2007)
THOÁT DỊCH:
      TRÁI TIM ĐAU NHÓI
Nước mt tuông rơi t máu hng,
Rơi t tim v hết trông mong.
Bao gi tôi nghĩ ta chia ngã,
Chng có bao gi phi vy không.
Ngày xưa ôm p tôi thân thương,
Anh nói yêu tôi mãi cui đường.
Gi đã chia lìa tôi mi hiu,
Li kia gian di chng tròn thương.
Li nói yêu đương t mt nhìn,
Ch là gian di chng còn tin.
N hôn anh gi cùng ve vut,
Tôi mãi tim gìn như st đinh.
Gingi ngm nghĩ mãi v anh,
Nước mt tuông rơi cũng phi đành.
Git nh lưu ghi trong quá kh,
Ht tan mt mũi ướt bun tanh.
Tôi phi khóc than đã quá nhiu,
Tôi yêu anh lm biết bao nhiêu.
Tình yêu dù ch trong mù quáng,
Anh vn trong tôi nh tht nhiu.
Tình đau như t mũi dao đâm,
Khoét xé tim gây vết tím bm.
Thương tích cho dù đau thu nhói,
Đi tôi cũng s thoáng an tâm.
HỒ NGUYỄN (15-4-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét