Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2016

Các Bài Thơ Xướng Họa : Hồ Nguyễn,Mai Xuân Thanh 1/   ĐỀN PHỐ CỔ HỘI AN
Kiến trúc c thi ngói đi màu,
Chùa xưa ni tiếng Hi An mau.
Này xem kh đng như canh gác,
N thy chó ngi v d ngu.
Lũ tr chy nhanh qua ko s,
Hc sinh ro bước l nhà đâu...
Chân đi gõ nhp trên sàn ván,
Du lch b hành đng ngm cu...
                        Mai Xuân Thanh
Ngày 15 tháng 07 năm 2016
HỌA: PHỐ CỔ HỘI AN
Ngôi đn Phố c đã thay màu,
Ni tiếng thi gian chuyn đi mau.
Kh đng gi canh quanh qun ngó,
Chó ngi bo v liếc trông ngu.
Nhanh chân tr nh run run s,
L bước hc sinh thoát thoát đâu.
Gõ nhp b hành chân dm ván,
Nhìn quanh khách viếng ngm xem cu.
HỒ NGUYỄN

2/  DU LỊCH HOA KỲ
Du lch Hoa Kỳ thy cũng hay,
Gia đình cô bác mng tương lai.
Thanh bình đt khách mơ qua do,
Vn thi quê hương vng tưởng hoài.
Con cái đ hu bên b m,
Anh em thân thin hn ngày mai.
Thành công hi ngoi dung thân tm,
Hnh phúc con, em mi phát tài.
                            Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 08 năm 2016
HỌA: VIẾNG XỨ CỜ HOA
Mt ln thăm viếng phi khen hay,
Đến x C Hoa mun đáo lai.
Tiến b văn minh hòa tc chng,
T do lch s kết tâm hoài.
Màu da sc tóc riêng gìn gi,
Văn hóa hp đng rng ánh mai.
Bn bin năm châu chung kết hp,
Văn minh tiến b phát nhân tài.
HỒ NGUYỄN.


3./  TUỔI  GIÀ .

Bèo nhèo bí xị tới lui ra,
Mới biết rằng nay ta đã già.
Vói lấy cầm ly ly vỡ vụn,
Thò chân kiếm dép dép tung xa.
Lái xe để cửa quên chìa khóa,
Đến điểm đèn xanh thắng gấp rà.
Tuổi bảy mươi hơn sao tệ quá,
Ngày xưa xinh thắm... khác nay xa.

Hồ Nguyễn 

BÀI HỌA :

CHẲNG LẼ ...
TA ĐÃ GIÀ RỒI SAO !

Bảy lăm, trai tráng khỏe ru ra,   ( 1975 )
Mười sáu, cao niên mắt kém già.    ( 2016 )
Cất bước đau lưng, xem bóng xế,
Chồn chân mõi gối, thấy đường xa.
Tới nơi, bãi đậu, xe quên khóa,
Đến chỗ đèn xanh, thắng nhớ rà.
Chấp nhận cổ lai hy thất thập,
Cuộc đời, rốt cuộc, chẳng bao xa !   ( Đời ngắn ngủi )

Mai Xuân Thanh
Ngày rằm tháng bảy năm BÍnh Thân ( 17/08/2016 ) .
Mời Quí Thân Hửu họa tiếp  ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét