Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

CHIA BUỒN : Cháu Lê Từ Tâm Tạ Thế

CHIA BUỒN:
            Chúng tôi vô cùng đau buồn nhận được tin báo:
Cháu:
                                   LÊ TỪ TÂM
              Sinh ngày 29 tháng 8 năm 1996 tại Hillsboro, OR.
   Là con gái của CTS.Lê minh Hoàng, Thánh Thất Portland, Oregon. 
   Cháu nội của Cố Giáo Hữu Thượng Màng Thanh (Lê văn Màng)  
       Vừa qui vị ngày 21 tháng 8 năm 2016 tại San Diego, CA
             (Nhằm ngày 19 tháng 7 năm Bính Thân)
                       Hưởng dương 21 tuổi
     Tang lễ sẽ được cử hành tại Cypress View Mausoleum
                           Mortuary and Crematory
                    3953 Imperial Ave, San Diego, CA 92113.
Chúng tôi thành thật chia buồn cùng Hiền đệ Lê minh Hoàng cùng tang gia.
Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng ban bố hồng ân độ rỗi chơn linh cháu LÊ TỪ TÂM siêu thăng tịnh độ.
San Jose, ngày 23-8-2016.
HT.Nguyễn chánh Giáo và gia đình (Úc Châu)
HT.Hồ Xưa và gia đình
Huynh Dương văn Ngừa và gia đình.

Xin chân thành cám ơn lời phân ưu và cầu nguyện của chư Huynh Tỷ

 thứ đòi phen lắm tội tình
Hoàng Thiên xá tội cả quần sinh
Từ bi Thượng Đế khai Huỳnh Đạo
Tâm ái tâm thành rõ Chí Linh
                
Lê trắng nhành xuân đượm sắc hoa
Hoàng hôn sao nỡ lụng trăng tà
Từ Bi cứu độ hồn non trẻ
Tâm thành khẩn nguyện, lệ tuôn sa.
                                        Từ Nguyên, Từ Hòa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét