Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Lễ Tạ Ơn

Tạ Ơn
                       https://genhrang.files.wordpress.com/2013/03/thanks.gif

                            Tạ ơn đời hôm nay Tôi còn sống
                            Mắt còn nhìn, còn đọc được Emails
                            Đời còn vui, đâu đến nỗi cô liêu.
                            Thêm kiến thức, thêm từ tâm hỷ xả !
                            Tạ ơn các bạn gần xa
                            Hằng ngày chia sẻ cùng ta đủ điều.
                            Emails nhận được bao nhiêu
                            Là bao tình cảm thương yêu nồng nàn.
 (Hoa Huỳnh chuyển)         http://d2.violet.vn/uploads/previews/blog/737697/codmsmtd.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét