Thứ Hai, 16 tháng 11, 2015

Vịnh Đức Thánh Trần - Vương văn Ký

VỊNH ĐỨC THÁNH TRẦN

 Sánh cùng danh tướng khắp nhơn gian
 Chưa chắc ai hơn Đức Thánh Trần!
 Mông Cổ thịnh thời bình khắp chốn,
Việt Nam tiểu quốc vẫn trơ gan.
 Thoát Hoan mấy lượt chui vào cống,
 Hưng Đạo bao lần rực chiến công.
 Hàm Tử Chương Dương lưu dấu tích,
                          Bạch Đằng Vạn Kiếp tiếng rền vang!...

CÂU LIỄNG THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

A –
HƯNG  VƯỢNG  TRẦN  TRIỀU  CÔNG  VIẾT ĐẠI
 ĐẠO  MƯU  VIỆT  TỘC  TƯỚC  NGÔN  VƯƠNG
GHI CHÚ:
*      Làm cho sự nghiệp nhà Trần được hưng vượng nên công to lớn
          Chỉ đường dẫn lối cho dân tộc Việt nên tước vị là bậc Vương
B-
HƯNG VƯỢNG TRẦN TRIỀU VIÊN TƯỚNG ĐẠO
ĐẠI   CÔNG    BẮC  THÁT   MÃN   DANH   VƯƠNG
GHI CHÚ;
*        Làm cho Triều Trần được hung vượng là trọn đạo làm tướng
Tấn công tiêu diệt quân Mông Cổ phương Bắc khiến uy danh Vương vị được vẹn toàn


*ÔN LẠI MỘT GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ GIỮ NƯỚC HÀO HÙNG:
Kể từ ngày Ngô Vương Quyền đánh tan quân Nam Hán tại sông Bạch Đằng năm 938 rồi xưng Vương, lịch sử nước nhà đã mở đầu thời kỳ tự chủ vĩnh viễn. Tuy nhiên, mối họa xâm lăng của người Hán phương Bắc vẫn luôn luôn ám ảnh tâm trí người Việt trong suốt dòng lịch sử giữ nước.
Thật vậy, điều lo lắng nầy thật sự xảy ra  khi Hoàng đế Hốt Tất Liệt của Mông Cổ đã nuốt trọn nhà Tống ở Trung quốc rồi dùng lực lượng thuộc địa nầyđể thống trị phương Nam. Trước đó, dưới thời Thành Cát Tư Hãn (Gengis Khan) và Tamerlan, Mông Cổ  đã tung hoành từ Á sang Âu với chiều dài khoảng gần 10 ngàn cây số! Vào thời Trần TháiTôn, tướng Ngột Lương Hợp Thai của Mông Cổ, sau khi làm cỏ nước Đại Lý (Vân Nam), đã kéo binh sang Việt Nam tàn phá Hà Nội rồi lập tức kéo quân về nước . Đến khi Trần Thánh Tôn nhường ngôi cho con là Trần Nhân Tôn để lui về làm Thái Thượng Hoàng thì Nguyên chúa Hốt Tất Liệt sai Sài Thung sang sứ nước ta, hạch sách và đòi hỏi đủ điều! Sài Thung ngang tàng, coi vua tôi nhà Trần như cỏ rác. Biết trước sau gì Mông Cổ cũng xâm lăng Đại Việt nên triều đình nhàTrần từ nhiều đời trước đã chuẩn bị sẵn sàng để chống cự.
Năm 1283, Nguyên chúa sai Thái Tử Thoát Hoan và các danh tướng như Toa Đô, Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp  … đem 50 vạn binh sang đánh nước ta theo thế gọng kìm. Thoát Hoan và Ô Mã Nhi từ mặt bắc đánh xuống, Toa Đô vờ đánh Chiêm Thành, rồi từ mặt nam đánh lên. Thế giặc Nguyên mạnh như chẻ tre. Với lực lương kém sút, quân ta bị thất bại nhiều trận lúc đầu nhưng nhờ vua quan hợp ý, tướng sĩ hết lòng, dân chúng hưởng ứng nồng liệt nên quân tađãchuyển nhược thànhcường, chuyển bại thành thắng, đánh quân Mông Cổ không còn manh giáp, đem lại độc lập, thái bình cho dân tộc.
Hịch tướng sĩ của Hưng Đạo Đại Vương Trân Quốc Tuấn, Tiêt Chế quân Đại Việt và Hội Nghi Diên Hồng do Trần Nhân Tông triệu tập các bô lão lại để hỏi ý kiến là những điểm son nổi bật trong lịch sử nước nhà mà cũng là một biểu tượng của dân chủ trong nền quân chủ chuyên chế ngày xưa.
Vẫn chưa hết! Với mộng báo thù, ba năm sau đó, tức là vào năm 1287 Nguyên chúa lại sai Thoát Hoan đem quân ít hơn nhưng chiến thuyền và lương thực nhiềuhơn, sang đánh Đại Việt lần thứ hai, gát bỏ việc xâm lăng Nhựt Bản nhưđã được chuẩn bị từ trước. Nhưng hào khí Tiên Rồng vẫn còn sáng ngời trong lịch sử. Quân Đại Việt, dưới sự lảnh đạo tuyệt vời của đức Thánh Trần,một lần nữa, đã hào hùng phá tan huyền thoại bách chiến bách thắng của Đại Nguyên Mông Cổ!

                         Mặt Tiền Đền Kiếp Bạc (Hải Dương )Thờ Đức Trần Hưng Đạo.
              Bên Trong Đền Kiếp Bạc - ảnh: từ Wekepedia.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét