Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2017

BỞI THƯƠNG- Thơ Trần Đông Thành


Trăng kia đã rụng nằm cầu
Cho tôi thấy rõ thế nào là thương
Chử thương ai  dán bên đường
Mang về học nhớ học thương đêm ngày
Chử thương học đễ nhớ dai
Biết rồi lại thấy đắng cay muôn phần
Thương ai ai véo ai dần
Mất ăn mất ngủ tâm thần bất an
Chữ thương Tơ nguyệt dở dang
Chử thương tìm chử lang thang sánh cùng
Trần Đông Thành
(Ngày thứ hai Tết Dương lịch)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét