Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017

ÔNG ĐỒ THẬT, ÔNG ĐỒ DÕM - Đỗ Chiêu Đức
       ÔNG ĐỒ                            ÔNG ĐỒ DÕM 

Mỗi năm hoa đào nở                Mỗi độ hoa mai nở ,     
Lại thấy ông đồ già                  Tạo dáng ông đồ già.
Bày mực tàu giấy đỏ,               Bày mực đen mực đỏ,
Bên phố đông người qua .         Hội chợ lắm người qua.
Bao nhiêu người thuê viết         Nhưng hiếm người thuê viết,
Tấm tắc ngợi khen tài .             Chẳng ai biết đến tài.
“Hoa tay thảo những nét           Mặc hoa tay rất nét,
Như phượng múa rồng bay “      Rồng phượng muốn cùng bay !
Nhưng mỗi năm mỗi vắng ,        Hội chợ đông mà ... vắng,
Người thuê viết nay đâu ?          Chẳng ai thuê viết đâu.
Giấy đỏ buồn không thắm ,        Gây quỹ hoài... không thắm,
Mực đọng trong nghiên sầu        Ngồi không lại ... thêm sầu !
Ông đồ vẫn ngồi đấy ,                Thầy đồ dõm ngồi đấy,
Qua đường không ai hay .           Không ai thấy ai hay .
Lá vàng rơi trên giấy ,                Tình người bạc như giấy,
Ngoài trời mưa bụi bay .             Gió  thổi nhẹ cũng bay !
Năm nay đào lại nở ,                  Năm nay mai lại nở,
Không thấy ông đồ xưa ,            Gây quỹ vẫn như xưa.
Những người muôn năm          Vẫn ngồi chơi ... như,
Hồn ở đâu bây giờ ?                   Biết ... mần sao bây giờ ?!
          Vũ Đình Liên                                       Đỗ Chiêu Đức
              1936                                                   2016

                     ĐỒ ĐỖ

           Mỗi năm gom giấy bút,
           Tạo dáng ông đồ già.
           Nhưng lòng người không cũ,
           Dửng dưng lại đi qua.

                Thỉnh thoảng có một bà,
                Dừng chân ngắm hoa loa.
                Mượn thầy chụp tấm ảnh,
                Rồi thỏa mãn rời xa !

           Văn chương rẻ như bèo,
           Huống hồ viết liễn treo.
           Muốn " gây quỹ " thật khó,
           Suốt buổi ngồi buồn teo !

                Nhưng trót mang lấy nghiệp,
                Trách chi thói người đời.
                Đồ ta ta cứ giữ,
                Ta cứ gìn ta chơi !

           Nên...
                     Ta vẫn ngồi đấy,
           Mặc người hay chẳng hay.
           Mong sao phong hóa cũ,
           Vẫn vằng vặc muôn đời !

                                               Đỗ Chiêu Đức
                                                     2015
  Ông Đồ Dõm 
                         
  Mỗi độ hoa mai nở ,     
  Tạo dáng ông đồ già.
   Bày mực đen mực đỏ,
   Hội chợ lắm người qua
   
   Nhưng hiếm người thuê viết,
    Chẳng ai biết đến tài.
    Mặc hoa tay rất nét,
    Rồng phượng muốn cùng bay!
    
    Hội chợ đông mà... vắng, 
    Chẳng ai thuê viết đâu.
    Gây quỹ hoài... không thắm,
    Ngồi không lại... thêm sầu!
     
     Thầy đồ dõm ngồi đấy,  
     Không ai thấy ai hay.
     Tình người bạc như giấy,
     Gió thổi nhẹ cũng bay!
    
     Năm nay mai lại nở,   
     Gây quỹ vẫn như xưa.
     Vẫn ngồi chơi... như cũ,
     Biết... mần sao bây giờ?!

                Đỗ Chiêu Đức
                         2016

        " Mỗi năm hoa đào nở, Lại thấy ông đồ già" là thơ của Vũ Đình Liên để tưởng nhớ về ÔNG ĐỒ của thời "... muôn năm cũ ". Còn bây giờ, trước mắt Houston chỉ có Ông Đồ Dõm mà thôi !

    ÔNG ĐỒ DÕM

Mỗi năm mai vàng nở,
Bắt chước ông đồ già.
Bày giấy màu nghiên bút,
Hội chợ đông người qua.

      Cũng áo dài khăn đóng,
      Cũng mực đỏ mực đen.
      Cũng chữ vàng chữ nhũ.
      Phải điệu ông đồ quen !

Cũng chữ Nho, thư pháp,
Quốc ngữ lẫn tiếng Anh.
Cất bút rồng bay lộn,
Phượng múa khắp chung quanh !

      Thế cũng đông người gớm,
      Thuê viết để cầu hên.
      Tiền cúng chùa, gây quỹ,
      Mỗi năm mỗi hơn lên !

Cần Thơ, Phan Thanh Giản,
Việt Mỹ , Hội Cao Niên,
Tịnh Luật, chùa ăn Tết,
Hội chợ cứ liên miên ... 

      Năm nay mai vừa nở,
      Là đã thấy ông rồi.
      Viết hoài hoài viết mãi ...
      Viết hết gân ... thì thôi !

                            Đỗ Chiêu Đức  .
Xem hình ảnh và đọc mấy bài thơ vui vui của anh Đỗ Chiêu Đức, , PH thấy phục anh quá nhất là ở tấm lòng đối với nền văn hóa dân tộc nên có bài thơ vui sau đây  xin gởi đến VTT xem để giải khuây trong những ngày cuối năm âm lịch


BÀI XƯỚNG : THẦY ĐỒ TRÊN ĐẤT MỸ (*)

Sơ mi, áo gấm, áo thâm dài
Thì cũng Thầy Đồ đó chứ ai ? 
Nét chữ tài hoa như phượng múa
Tinh thần thanh thoát tựa rồng bay
Ngày xưa , Đồ ấy thì không hiếm
Buổi mới, Đồ này thật quý thay !
Gìn giữ quốc hồn và quốc túy
Ý lành, tâm thiên lại đa tài.
                    Phương Hà
                    ( 16/01/2017 )

(*) Thầy Đồ Đỗ Chiêu Đức

BÀI HỌA  : ANH đỒ NGÀY NAY :
                  ANH ĐỖ CHIÊU ĐỨC

Khăn đóng gấm bông nhiễu áo dài,
Tinh thần cốt cách kém chi ai...
"Thầy Đồ" Hải Ngoại làm từ thiện,
Liễn, đối sân chùa phất phới bay...
Ủng hộ, gia đình quanh mấy cháu,
Đồng tình, bằng hữu lại vui thay...!
Ngày xưa chữ Hán mưu sinh sống,
Nay cũng phát huy từ thiện...tài !

Mai Xuân Thanh
Ngày 16 tháng 01 năm 2017.

       Ông Đồ Đỗ

Phố Mỹ lui cui với áo dài
Loay hoay bận rộn đó là ai
Mực đen tay bút dường như múa
Nét thảo phượng rồng tựa cất bay
Đồ Đỗ đúng người ôi quý quá
Thiện tâm lòng quyết khó tìm thay 
Xuân về Chiêu Đức bày nghiên giấy
Tạo quỹ giúp nhân tết trổ tài.
                                 Quên Đi
 
 THẦY ĐỒ TRƯỜNG PHAN - ĐIỂM

                                             Khăn đóng trên đầu,áo gấm dài
                                             Thầy đồ Chiêu Đức khác chi ai ?
                                             Tài tình nét bút như Rồng múa
                                             Chữ thảo hoa văn tựa Phượng bay
                                             Liển đỏ mực đen treo khắp chốn
                                             Giấy vàng,giấy trắng viết luôn tay
                                            Mai đào nở rộ Thầy Đồ lại....
                                            Ý thiện đem ra gây quỹ hoài

                                                      songquang
 
 
(ảnh: ÔB.Đỗ Chiêu Đức và Các Cháu Ngoại)
 
Dứơi đây là bài Cảm Tạ của SH. Đỗ Chiêu Đức.
HỌA VẬN :

       ĐỒ DÕM XỨ MỸ

Dù dõm cũng lên chiếc áo dài,
Vận đầu khăn đóng cũng như ai.
Tác phong bắt chước Đồ Nho viết,
Thư pháp nhại theo rồng phượng bay.
Bạn hữu thương tình nên cổ vũ,
Đồng hương giúp qũy thật mừng thay.
Cám ơn chư vị HÀ, QUANG, ĐỨC,
Muĩ nở vì ... thơ bạn qúa tài !!!

                                Đỗ Chiêu Đức
 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét