Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

Giao Lưu Thơ Tếu : HANG CẮC CỚ -Hồ Xuân Hương


HANG CẮC CỚ
Tri đt sinh ra đá mt chòm,
N
t làm hai mnh hm hòm hom.
K
hm rêu mc trơ toen hon,
Lu
ng gió thông reo v php phòm.
Gi
t nước hu tình rơi lõm bõm,
Con đ
ường vô ngn ti om om.
Khen ai đ
o đá tài xuyên t
c,
Khéo h
hênh ra lm k dòm!
Tác giả Hồ Xuân Hương

HỌA:
Đt tri to cnh đá thành chòm,
Ch mnh hang sâu hm hm hom.
Rêu mc hai bên trui tri chm,
Thông reo gió thi tiếng phì phòm.
Hu duyên git nước rơi bom bõm,
Vô ngn đường vào ti õm om.
Đo đá khéo khen ai cht thng,
H hênh lm k thích tìm dòm!
HỒ NGUYỄN (06-01-16) 

HỌA 2:
Hiu hắt non cao đá mấy chòm,
Hẽm sâu hai vách hõm tom hom.
Rêu xanh phủ kín giăng mờ động,
Lạch nước tràn đầy, vỗ phõm phòm.

Ngõ trước bước vào mưa  tõm bõm,
Lối sau mò mẫm tối om om.
Hóa công đẽo đá sao mà khéo,
Lộ dáng tênh hênh lắm khách dòm.

Nguyễn Cang (12/01/17)

HỌA 3: Thơ cắc cớ
Thày Hồ đâu thấy cỏ thành chòm?
Lạ lắm hình thù giống cái hom.
Dáng dấp ngó qua sao lạ thế,
Hình thù gió chướng tiếng phòm phòm.
Vào đây ai cũng nghe sương sướng,
Thấy đó giáo khờ nhảy tỏm om.
Cám trải thày ơi đừng có bóc,
Sè sè nhớt chảy khó mà dòm.
(Hai lé kim)

HANG ĐÁ LẠ KỲ :Hình này là ở bên Tàu, có tên là Vagina cave - là cái hang ở gốc cây, không phải núi đá
Bài Cảm tác của.. HN.riêng tặng huynh XCQ và Huynh Nghĩa
                                                 Hang ở đâu đây thật lạ kỳ,
                                                 Chung quanh rêu phủ hẹp đường đi.
                                                 Đá tròn nhô mãnh khơi khơi dáng,
                                                 Ngõ dẹp chui sâu lép lép trì.
                                                 Đá đẻo mờ in trông dễ sợ.
                                                 Cây bao lún phún nhói tim ghi.
                                                 Vào hang để biết hang sâu cạn.
                                                 Nếu chỉ đứng nhìn đến để chi?
                                                 HỒ NGUYỄN (14-01-17)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét