Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2017

CÁI NÚT ÁO BỎ QUÊN - Tho Hồ Nguyễn


Nh mt đêm nào em đến thăm,

Kéo rơi nút áo l anh cm.

Nay anh mang đến xin trao li,

Sao gin sao hn mt đ tăm?


Áo em đã chng có gì khâu,

Nhn li nút xưa đ cn cu.

Áo h khiến thân em lnh thm,

Anh không cam n đ khơi lâu.


Cái nút nhu nhu trng nh tròn,

Gn vào thân áo đp thon thon.

Áo đang thiếu nút vơi khơi mát,

Em gn vào cho vn nét son!


! Thế là em gn li ri,

T nay thân áo bt đơn côi.

Nút v vi áo cho thân m,

Ta đến nhau cùng thm la đôi.

HỒ NGUYỄN (09-01-2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét