Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2017

Thơ : TIÊU KHIỂN TUỔI GIÀ (Hồ Nguyễn,Thanh Tran....)TIÊU KHIỂN TUỔI GIÀ
Nhấp tách cà phê gỏ máy đều,
Thả hồn lơ lửng thoáng phiêu phiêu.
Rà trang tin tức tìm đây đó,
Bấm nốt vườn thơ họa ý khêu.
Nhìn thấy hình vui tim phấn khởi,
Hay tin thãm họa dạ tiêu điều.
Trãi bao năm tháng còn dong ruổi,
Bấm nốt thời gian chỉ bấy nhiêu!
HỒ NGUYỄN (10-01-16)


CẢM HỨNG

Già già rảnh nhất, sướng đều đều
Sáng  sáng nằm nhà, ngái phiêu phiêu
Bệnh nặng" Mê-Di-Keo " tính toán
Cơm ngày đám cháu chẳng màng khêu
Trưa nằm gảy cẳng mần thơ tếu
Sáng ngóng anh thư ký mấy điều
Mỗi tháng ngày đầu ra lảnh "chéc"
An Sinh Xã Hội lảnh hơi nhiều.
Thanh Tran.
- Medicare.
- cheque
Mời Quí Thân Hủu Họa Tiếp....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét