Thứ Năm, 19 tháng 1, 2017

TIN BUỒN (HT.Trần văn Thơm tạ thế )


     
 CHIA BUỒN:

              Chúng tôi vừa nhận được tin buồn trể:

                                            Hiền Tài TRẦN VĂN THƠM

                                                             Khóa 4 (1972)

                  Đã qui vị vào ngày 24 tháng 11 năm Bính Thân (DL: 22-12 -2016)                                    
                  tại xã Bàu Năng, Huyện Dương Minh Châu Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

                                         HƯỞNG THỌ: 76 TUỔI

             Và thi hài đã được an táng tại Nghĩa Địa Cực Lạc Thái Bình, Thánh Địa Tây Ninh.

                                      Thành kính chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

        Thành tâm Cầu Nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát độ rỗi chơn linh Hiền Tài TRẦN VĂN THƠM  được siêu thăng tịnh độ.

                                                  THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

                                 Ngày 17-01-2017.

HT.Nguyên chánh Giáo và gia đình-Úc Châu.

HH.Dương văn Ngừa và gia đình-San Jose, California.

HT.Hồ Xưa và gia đình-San Jose, California.

HT.Thượng văn Thanh và gia đình-Nam California.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét