Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Chia buồn Cố ĐH.Phan Bửu Liên qui vị

                                       

                            

CHIA BUỒN

Chúng tôi vừa nhận tin buồn:

Đạo Hữu PHAN BỬU LIÊN

Chị chồng của Hiền Tỷ Hồ thị Đậm, Cựu Giáo chức và Cựu Học sinh Tỉnh TÂY NINH.
Là cô ruột của Hiền Đệ Phan Quang Trường, Hộ Vụ của Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, California, Hoa Kỳ.

Đã qui vị vào ngày Thứ sáu - 17 tháng 10 năm Mậu Tuất (DL: 23-11-2018) tại Thành phố Boston (MA) Hoa Kỳ.

Hưởng thọ: 88 tuổi

Chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng Hiền Tỷ Hồ thị Đậm, Hiền Đệ Phan Quang Trường và tang gia hiếu quyến.

Cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng liêng độ dẫn Chơn linh Cố Đạo Hửu PHAN BỬU LIÊN siêu thăng tịnh độ.

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

San Jose, ngày 19 tháng 10 năm Mậu Tuất

Hiền Tài Hồ Xưa, vợ và các con

Thính Thiện Phạm Mỹ Lệ và Ban Quản Tộc ĐTPM San Jose cùng gia đình

HH.Dương văn Ngừa và gia đình.
Gia đình Mai Xuân Thanh,
( thuộc Thánh Thất San Jose, Santa Clara, California, USA )
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
               

 Chúng tôi nhận tin buồn:
                                                  Đạo Hữu PHAN BỬU LIÊN
         Là cô ruột của Hiền hửu Phan Quang Trường, Hộ Vụ của Điện Thờ Phật Mẫu San Jose, California, Hoa Kỳ.        
      Đã qui vị vào ngày Thứ sáu - 17 tháng 10 năm Mậu Tuất (DL: 23-11-2018) tại Thành phố Boston (MA) Hoa Kỳ.
                                   Hưởng thọ: 88 tuổi
       Chúng tôi thành kính xin chia buồn cùng Hiền hửu Phan Quang Trường và tang gia quý quyến.
      Cầu nguyện Đức CHÍ TÔN, Đức PHẬT MẪU và các Đấng Thiêng liêng độ dẫn Chơn linh Cố Đạo Hửu PHAN BỬU LIÊN siêu thăng tịnh độ.
                                        THÀNH KÍNH PHÂN ƯU
                                       San Jose, ngày 02 tháng 12 năm 2018
                                             Ngô Khắc Vũ cùng gia đình


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NẮNG THU - Thơ Trần Chu Ngọc

Tôi vẫn tìm tôi từ thuở ấy Mênh mang chút cuối chiều nắng thu Em đâu rồi chốn xưa vẫn thế Một chút hoang sơ giửa sương mù          ...