Thứ Năm, 15 tháng 11, 2018

Thơ Xướng Họa :XA MÀ GẦN,GẦN LẠI XA ( Trần Đông Thành,Hồ Nguyễn )


 1. XA MÀ GẦN, GẦN LẠI XA
 2. Hai ta xa cách mt đường thân,
 3. Thy đó mình bên li chng gn.
 4. My bước khi k nhau li lánh,
 5. Chng vài thước dm vy mà lân.
 6. Thương sâu bin nh là gn gi,
 7. Ngán ngm bên nhau nãn my ln.
 8. Chng phi tình yêu đo cách bit,
 9. Xa gn bi vng trái tim ngân
 10. Trần Đông Thành


 11. HỌA: GIỮ MÃI TÌNH  
 12. Xa vút đôi đàng chng k thân,
 13. Tim luôn sâu đm tưởng như gn.
 14. Bun ai bên cnh lòng như cách,
 15. Nh k xa vi thm cn lân.
 16. Tiếc lúc bên nhau không thu hiu,
 17. Thương khi li r cách chia ln.
 18. Đi bun thay đi tình không trng,
 19. Sao chng kiên gìn nghĩa báu ngân.
 20. HỒ NGUYỄN (09-11-18)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét