Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

CHÍN ĐỢI MƯỜI SẦU vkp phượng ngày xưa


Cảm tác nhân đọc bài Viết Cho Tri Kỹ Người Dưng của Xích Long

Thân già chìm nổi lênh đênh
Trở về quê cũ nhẹ tênh cỏi lòng
Người dưng tri kỹ chờ mong
Trăm năm quá nửa tình nồng chẳng phai
Hai mươi năm cuối không dài!
Ai đành bỏ lỡ duyên say nợ thầm
Đầu càng trắng nghĩa càng thâm
Đôi tim máu đỏ cùng hâm tuổi già
Suối mơ chào đón trăng ngà
Núi cao chặn đứng phong ba đến gần
Biển xanh xô đẩy sóng thần
Bến bờ hạnh phúc đời cần có nhau
Chung tay vun quén tình sâu
Bỏ qua chín đợi mười sầu bao năm
Không tri kỹ cũng tri âm!!!


Saigon 5/8/2018- vkp phượng ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét