Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Về Bài "CẢM HOÀI " của ĐẶNG DUNG (Bài Phỏng Dich của Hồ Nguyễn,Trần Đông Thành

感懷 (鄧容)
世 事 悠 悠 奈 老 何
無 窮 天 地 入 酣 歌
時 來 屠 釣 成 功 易
運 去 英 雄 飲 恨 多
致 主 有 懷 扶 地 軸
洗 兵 無 路 挽 天 河
國讎未報頭先白
幾度龍泉戴月磨

CẢM HOÀI của ĐẶNG DUNG
Thế s du du ni lão hà,
Vô cùng thiên đ
a nhp hàm ca.
Th
i lai đ điếu thành công d,
V
n kh anh hùng m hn đa.
Trí chúa h
u hoài phù đa trc,
T
y binh vô l vãn thiên hà.
Qu
c thù v báo đu tiên bch,
K
 đ Long Tuyn đi nguyt ma.
ĐẶNG DUNG


PHỎNG DỊCH NÔM: CẢM HOÀI
Tui già dng dc biết sao đây,
Tri đt mênh mông rượu ngt ngây.
Thi đến ngư ông hàng tht đt,
Hết may dũng chí cũng su cay.
C công phò chúa xoay vòng đt,
Đui gic Ngân Hà kéo khó thay!
Nghip nước chưa xong đu đã bc,
Bao phen mài kiếm dưới trăng quay.

HỒ NGUYỄN (26-11-18)

HỌA: TIẾNG QUỐC THAN
Xú thế vạn niên phận bạc đây,
Non sông nghịch cảnh đão hồn ngây.
Thi nay nghiêng nga quê hương t,
Lúc bui nhiu nhương d đng cay.
Khí thế anh hùng luôn bật khởi,
Tài trai tuổi hạc khó trong tay.
Đùng đùng bốc cháy lòng yêu nước,
Tiếng Quốc kêu than đất vẫn quay. 
Trần Đông ThànhKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NẮNG THU - Thơ Trần Chu Ngọc

Tôi vẫn tìm tôi từ thuở ấy Mênh mang chút cuối chiều nắng thu Em đâu rồi chốn xưa vẫn thế Một chút hoang sơ giửa sương mù          ...