Thứ Tư, 4 tháng 1, 2017

Thân gửi đến quý anh chị một quyển Lịch Muôn Năm !!! - Đinh công Đức⁩


> Click vào link này, s
thy t lch ca ngày hôm nay:

http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/ .

  Muốn giở đến bất kỳ ngày nào khác, chỉ cần điền ngày ấy vào dòng cuối tờ lịch này, rồi click OK, là có ngay tờ lịch muốn tìm.
Nhớ save "quyển lịch" này vào Favourites.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét