Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

Thơ Xướng Họa : BÓC TỜ LỊCH CUỐI (


BỐC TỜ LỊCH CUỐI
Tay cm t lch cui nhìn qua,
Ngm nghĩ mình nay đã quá già.
Nh mi ngày nào xanh mm mm,
Nhìn nay mũi hc hác nhăn da.
Xưa chân tay bp cơ vng ngc,
Nay mt m câm tóc trng ngà.
Mi đ đến mùa đông gió lnh,
Bc t lch cui thoáng bun xa.
HỒ NGUYỄN (30-12-16)

HỌA 1: TỜ LỊCH CUỐI NĂM
T lch cui năm sp g qua,
M
i hay bóng xế tui nay già.
Quanh đi ngo
nh li bàn tay trng,
M
i miết nhìn qua xám tht da.
Ngày
y mng mơ tình đượm thm,
Bây gi
rũ tóc phai ngà.
Xuân v
trước mt thêm ngao ngán,
Tháng t
n năm tàn d xót xa.

Nguyễn Cang (31/12/16)
 

Họa 2 : NGÀY CUỐI NĂM
Thôi thế li thêm năm na qua,
T
ưởng già bng thy rõ mình già.
Tóc x
ưa gi tuyết rơi đôi ch,
G
ương quái nào ai v nếp da?
Đã tr
n đâu ri dung dáng cũ?
Nay còn chi n
a tui xuân ngà!
V
i gì đến thế tháng ngày cui?
Sao ch
ng đi ch tin bước xa?!
Con Gà Què (12/31/2016)
 

HỌA 3:
Đến lúc giao tha Xuân bước qua,
Vui? Bun? Lịch rt tui thêm già.
Sui khe cạn kiệt đôi b c,
Đi núi hoang tàn một gc da.
Chú Cuội lưa thưa cành liễu héo,
Hng Nga xơ xác bóng trăng ngà.
Ngọn đèn leo lét tim dn cạn,
Dương thệ̉t ngày một cách xa.
LHN

HỌA 4: BÓC TỜ LỊCH CUỐI
Đinh Du ri đây gi lch ra,
Cho ta mt tui đ thêm già.
Ngày ngày choáng váng qua vùn vt,
Tháng tháng bun nhìn sm sc da.    
Tóc rng chân tay nghe u oi,
Thân gy kính cn thy m nhòa.
Xuân v nh ti thêm bun chán,
Ln thn l đ nghĩ xót xa.  
Trần Đông Thành (31-12-16

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét