Thứ Ba, 10 tháng 1, 2017

XÓT THƯƠNG PHẬN NỮ - Thơ Hồ Nguyễn

XÓT THƯƠNG PHẬN NỮ
Thân em mt biếc mi xanh,
Ngày x
ưa lm k tranh giành tưng tiu.
Khi vui ve vu
t nuông chiu,
Đi đâu tay d
t tay dìu đ nâng.
Bây gi
nhan sc lui dn,
Vu
t ve không thy đ nâng chng còn.
Còn đâu n
a sc vi son,
Có chăng là n
i mi mòn th than.
Nói ra l
đ đôi hàng,
N
nhi phn bc b bàng kiếp sanh.
Còn nhan s
c lm k giành,
Khi hoa tàn úa mong manh cu
c tình.
Ng
i bun ch biết lng thinh,
Tình đ
i cay đng mt mình mình thôi.
Th
i gian vt thoát qua ri,
Lá xanh tàn t
rng rơi tiếc cành.

Đi mong manh kiếp mong manh,

Tiếc thương thơ chút sn dành tng em!

HỒ NGUYỄN (05-01-16)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét