Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

QUỐC KHÁNH NƯỚC MỶ - Thơ Khôi Nguyên,Mai Xuân Thanh


                   Nước Mỹ

Năm chục Tiểu Bang lập quốc gia,
Mênh mông một cõi dải sơn hà.
Đông tây hai biển nhiều tôm cá,
Nam bắc bốn mùa đủ quả hoa.
Khoáng sản, tài nguyên còn giữ kín,
Rừng cây, muông thú để phòng xa.
Địa linh, nhân kiệt ngày mai phát,
Dất nước ngời thêm vẻ ngọc ngà
                Khôi Nguyen
Hoa Kỳ  (Hợp Chủng Quốc )

Ở đây Mỹ quốc vẫn tề gia
Năm chục tiểu bang thống nhất hà
Hải sản đông tây giàu, biển cả
Núi rừng nam bắc thịnh, mùa hoa
Tài nguyên phong phú, di dân giỏi
Nhân lực dồi dào, nhận thức xa
Phân lập tam quyền nền tự chủ 
Con người vốn quý báu như ngà !

Mai Xuân Thanh
Ngày 05/07/2017
(Ảnh từ Wikipedia:bắn pháo hoa nhân lễ Quốc khánh Mỷ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét