Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

Thơ Mừng Đại Hôi Liên Trường Tây Ninh ngày 15/7/2017 tai Nam Cali

  Kính gửi Ban Tổ Chức,
     Vì lý do sức khỏe, tôi không thể tham dự ĐHLTTN được. Do đó,tôi gửi đến BTC hai bài thơ hoan nghênh và chào mừng các Thân Hữu hiện diện. Trân trọng kính chào ! Khôi Nguyên.

 
HỌP BẠN
Cùng quê, cùng x li cùng thy,
Năm chc năm hơn gp li đây:
Tho lun văn chương "Diu gp gió",
Phê bình thi phú "Cá thêm vây".
Khúc ca thân hu hòa chung nhp,
Điu hát tri âm tu hp dây.
Đi Hi Liên Trường mng m mãn,
Nh công T Chc kh bao ngày!
KHÔI NGUYÊN
 
HỌA: HỌP BẠN
Nh quá năm nao bn vi thy,
Mng vui nay li gp nhau đây.
Hàn huyên tâm s thơ tìm nhc,
Trao đi vui hòa thm bũa vây.
Khàn tiếng vn trao nim phn khi,
Mt m nghĩa ni thiết thân dây.
Ngày vui Đi Hi chung qui t,
Hp mt thâm giao nh mãi ngày.
HỒ NGUYỄN (12-7-17)
 
TÂY NINH QUÊ TÔI
Nh thương đt m tnh Tây ninh,
Ct rn, chôn nhau đm nghĩa tình.
Vàm C nước trong như mt biếc,
Núi Bà ráng đ ging môi xinh.
Cây cao, bóng mát, mơ Tòa Thánh,
Trường cũ, thy xưa, nh Bến Đình.
Du ngon nhiu nơi mà vn thy,
Không đâu sánh được vi quê mình!
KHÔI NGUYÊN
 
HỌA: NHỚ MÃI TÂY NINH
Thm thiết hai t Tây vi Ninh,
Kết chung to dng tnh ân tình.
Nh sông Vàm C nuôi thân rung,
Ghi dáng Núi Bà mây trng xinh.
Tòa Thánh vng li kinh tiếng k,
Cu Quan nhn nhp…bóng xa đình!
Long Hoa, Th Xã, Gò Du H,
Nh quá quê hương đt nước mình!
HỒ NGUYỄN (12-7-17)
 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét