Thứ Ba, 29 tháng 11, 2016

BÀI XỨƠNG HỌA : CHÙM THƠ RỚT (Hồ Nguyễn,Lê văn Năm,Từ Nguyên ,Nguyễn CangCHÙM THƠ RỚT
Tôi nht chùm thơ rt gia đường,
Thơ su ngm nghĩ thy mà thương.
Câu đu nhn trách mây hn gió,
Câu kế than thân dế lc đường.
Câu by tiếc thương tình ln đn,
Cui cùng ôm p mi su vương.
Chùm thơ n cha cung ai oán,
Đc thu tim can ni chán chường.
                                 HỒ NGUYỄN (22-11-16).
HỌA:
Vương chi thơ nát ở bên đường,    
Ngẫm nghĩ đa su lại cm thương.                      
Hn gió trách mây chi mắc gió,
Than thân ti phận bởi sai đường.
Người su tuyt vng yêu ri hận,
Tơ vướn não lòng mãi vn vương.
Nối lại tình bun thêm nổi oán,
Huỳnh lương thc tnh lẻ vô thường.
                            Lê-văn-Năm (22-11-16)HA: TÌNH SU RƠI RNG
Thơ ai rơi rng cui ven đường.
Mt khi tình su nng vn vương.
Thm trách mây bay không hn gió.
Di hn cung Nguyt tõ hơn gương.
Tình là ước vng là nhung nh.
Tình mãi trăm năm hai no đường.
Nhn gi người thơ su l bóng.
Thu tình cô l ni su vương.
T Nguyên (22-11-2016)
HOA :
Chùm thơ ai đ rt bên đường?
Góp nh
t làm chi đ nh thương?
B
n trách người yêu sang bến khác,
Tôi h
n k bc lc xa đường.
M
ười năm tình cũ còn in du,
M
t phút huơng xưa mãi vn vương.
Th
ơ rng trên đường gom nht ly?
Đ
c ri lòng nng, nh
miên man!
Nguyễn Cang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét