Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2016

VƯỜN TRÁI LÁI THIÊU - Thơ Hồ Nguyễn

  
   
   VƯỜN TRÁI LÁI THIÊU
1- Bình Dương ni tiếng trái cây nhiu,

Măng cc tròn ngon tiếng Lái Thiêu.

Mít ng v nù nhìn gi cm,

Su riêng gai nhn thoãng hương yêu.

Bưởi tròn nù n da mm mi,

Nhãn bóng nhu nhu dáng m miu.

Nh quá táo tàu dòn thm ngt,

Bình Nhâm vườn xinh xn phì phiêu.

2- Bình Nhâm vườn xinh xn phì nhiêu,

Trng tro duyên nng gái Lái Thiêu.

Lung lách hái trèo leo tht gii,

Khéo tay ta lá gt nhanh đu.

Thân em do du như cành trúc,

Ming thm môi hng tóc th trêu.

Ăn trái cây vườn em mt thu,

Anh như mê mn thm hương yêu.
                             HỒ NGUYỄN (16-11-16)
(ảnh: Internet)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét