Thứ Tư, 23 tháng 11, 2016

TẠ ƠN BẠN HIỀN - Thơ Mai Xuân Thanh
(Nhân Thanksging Day, Thursday 11/24/2016)

Tri tân ôn cố,  bạn hiền,
Sa cơ, lỡ bước, truân chuyên, tháng ngày.
Hai vai cha mẹ, trắng tay,
Mình đi cải tạo tù đày, lo toan.
Phụng thờ phụ mẫu chăm ngoan,
Tới lui em cũng vững vàng tại gia.
Đảm đang hết việc trong nhà,
Thăm nuôi, đúng hẹn, bôn ba, tấm lòng.
Ai ơi ! Có thấu hay không !
Ngây thơ liễu yếu dặm hồng gánh mang.
Vào ra sớm tối, chẳng màng...
Hỏi han, an ủi, gia trang chí tình.
Ước thề dưới ánh bình minh,
Giúp anh chăm sóc gia đình ấm êm.
Ơn trên, đoàn tụ, anh em,
Cưới xong, xuất cảnh, trước thềm Tự Do.
Yên bề gia thất, ấm no,
Phương xa, cách biệt bến đò chân quê... 

Mai Xuân Thanh
Ngày 22 tháng 11 năm 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét