Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

Bài Thơ Về Các Địa Danh Từ Saigon về Tây Ninh - Hồ Nguyễn

TÂY NINH QUÊ TÔI
         Sài gòn ra bến min đông,
Đón xe ra l khi vòng Tây Ninh.
        Hốc Môn cp sát l trình,
Củ Chi quen thuc chúng mình cùng đi.
        Trảng Bàng có cách xa gì,  
Mt vùng quen thuc thu ni lp thành.
        Hàng tre đng rung ngát xanh,
Xe ngng ti đim bánh canh cnh đường.
        Mùi hương quen thuc mùi thương,
Ăn ri li thy vn vương chng v.
        Gò Dầu li sát cn k,
Đường lên Bến Thượng li v đt Miên.
        Anh thương em quá thc hin,
Gái quê thm đượm tình duyên khơi mu.
        Đường v Trà Võ chng lâu,
Hàn huyên tâm s đến đu Cẩm Giang.
        Cao su xanh ngát thng hàng,
Dáng cô thôn n mang mang khách trn.
        Sm hôm buôn to bán tn,
Lo cho cha m chng cn tính công.
        Lòng em đp ta hoa hng,
Nng mưa không xóa tm lòng gái quê.
        Giang Tân đã rõ sát k,
Ngã ra Bến Kéo ngã v Long Hoa.
        Thp phương vn nhn là nhà,
Tổ đình Thánh Đin nơi Cha ng tin.
        Lòng Cha cao rng vô biên,
Thương cho con tr ngp min bến mê.
        Mong cho tr di mau v,
Bên Cha Thượng Đế cn k hng sanh.
        Líu lo chim hót trên cành,
Cnh trn sao ta rành rành cõi Tiên.
        Đường lên núi Điện kế lin,
Ngã ra Thị Xã li min t Phan.
        Chà Là đt ry mênh mang,
Đường vô Suối Đá thênh thang bin H.
         Ai vô núi Cậu thì vô,
Ai v núi Đin bên h ngã sang.
         Rng cao su rng bt ngàn,
Câu thơ tình t nh nàng tng tôi:
        “Mai ny anh có xa ri,
Cao su anh nh thu hi em thương”.
        Nay hai đa r đôi đường,
Người đi xa hút bóng dường đâu đây.
        Tây Ninh Thị Xã li ny,
Ninh Sơn xã mi đã gy dng nên.
        Ngày xưa đường xá gp ghnh,
Nay nhìn xa hút mt nn phng phiu.
        Chiu lên tr thã cánh diu,
Lng lơ un éo phiêu diêu cõi lòng.
        Bây gi tri đã sang đông,
Nng hng nht nho bóng hng em đâu.
        Trường xưa nay đã phai màu,
Hương xưa bay thoãng tình đu v tan.
        Bao gi gp li được nàng,
Trao em lưu bút hoa vàng thu xưa.
         Cầu Quan chiu ngã bóng da,
Tóc bay thư th như đưa mt nhìn.
        Tình xưa chôn kín lng thinh,
Là tình muôn thu dáng hình thanh thanh.
        Tây Ninh vn đm màu xanh,
Ngàn năm vn mãi bc tranh vn toàn.
        Còn tri còn nưc còn non,
Tây Ninh còn đó vn toàn tình quê.
         Mt ngày tôi s quay v,
Ôm hôn đt m tràn tr nim vui.
                                  (8-01-2015) HỒ NGUYỄN
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét