Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

CHIA BUỒN (ĐH.Đặng Phước Vĩnh tạ thế)


                             CHIA BUỒN
         Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:
                                  Đạo Hữu ĐẶNG PHƯỚC VĨNH
                   Cựu học sinh Khóa 1, Trung học Nông Lâm Súc Tây Ninh.
          Vừa qui vị vào lúc 03 giờ 40 phút sáng, ngày Thứ Ba (14 tháng 4 năm Đinh Dậu; DL: 09-5-2017) tại Thành phố San Jose, California, Hoa Kỳ.
                                           Hưởng dương: 59 tuổi
        Chúng tôi thành thật  xin chia buồn cùng Cựu sinh Châu thị Cẩm, Hiền nội của ĐẶNG PHƯỚC VĨNH, các cháu và tang gia.
       Kính xin cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, các Đấng Thiêng Liêng Địa Tạng Vương Bồ Tát, và các Đấng Thiêng liêng ban bố hồng ân cứu độ chơn linh Cố Đạo Hữu ĐẶNG PHƯỚC VĨNH siêu thăng tịnh độ.
                                      THÀNH KÍNH CHIA BUỒN                                  
                                     San Jose, ngày 14 tháng 4 năm Đinh Dậu
                                    (DL: 09-5-2017)
               Hồ Xưa, Cựu Giáo Sư Trung Học Nông Lâm Súc và Kỷ Thuật Tây Ninh
                             và gia đình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét