Thứ Tư, 3 tháng 5, 2017

Theo Người Chuyến Đò Chiều - Thơ Thuyên Huy

Để nhớ một người quen không chịu quen ở bến đò Gò Dầu Hạ của một chiều cuối thu một chín bảy mươi.Theo người qua chuyến đò chiều

Nắng lơi giọt rớt sầu hiu hắt buồn

Gầy vai đọng hạt tóc sương

Chân lơi nhịp bước gió luồng áo bay

Ngập ngừng thèm thoáng hương say

Đường về lối đó chợt dài nhớ nhung

Vội mang đi chút thẹn thùng

Người cho tôi phút ngại ngùng làm quen

Nghiêng vành nón khẻ gọi tên

Dài tay bóng ngã bên đèn phố lên

Gởi người đây khúc tự tình

Một mai gặp lại ừ mình biết nhau.Thuyên Huy

Chờ chuyến phà chiều qua bên kia bờ Portsea về Queenscliff 2016
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét