Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Compile Toni BOU trial Bercy 2012 - Đúng Là Tuyệt Kỷ !!!! Mời Xem

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NẮNG THU - Thơ Trần Chu Ngọc

Tôi vẫn tìm tôi từ thuở ấy Mênh mang chút cuối chiều nắng thu Em đâu rồi chốn xưa vẫn thế Một chút hoang sơ giửa sương mù          ...