Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Đường Thi Tuyển Dịch : KIẾN VỊ THỦY TƯ TẦN XUYÊN - Sầm Tham

      KIẾN VỊ THỦY TƯ TẦN XUYÊN
                    Sầm Tham

        SẦM THAM 岑參 ( 715-770 ), người gốc  làng Nam Dương ( thuộc Tân Dã, tỉnh Hà Nam hiện nay ), sau thuyên cư về Giang Lăng ( Tỉnh Hồ Bắc hiện nay ), đậu Tiến Sĩ năm Thiên Bảo thứ ba năm 30 tuổi. Ông là thi nhân nổi tiếng đời Đường, chuyên về thơ biên tái 7 chữ, giọng thơ hào hùng, sức tưởng tượng phong phú, đầy màu sắc lãng mạn. Ông mất lúc 56 tuổi.

                見渭水思秦川      KIẾN VỊ THỦY TƯ TẦN XUYÊN 
          
         渭水東流去,        Vị Thủy đông lưu khứ,
                何時到雍州。        Hà thời đáo Ung Châu ?
         憑添兩行淚,        Bằng thiêm lưỡng hàng lệ,
                寄向故園流。        Ký hướng cố viên lưu  !
                               岑參                                    Sầm Tham

             

CHÚ THÍCH :
      VỊ THỦY 渭水:Còn gọi là Vị Hà, từ Cam Túc chảy qua Thiểm Tây đổ vào sông Hoàng Hà ra biển.
      TẦN XUYÊN 秦川:Địa danh xưa, tức tỉnh Thiểm Tây ngày nay. Trong thơ chỉ đất Quan Trung, là một dãi đất ở trung bộ tỉnh Thiểm Tây.
      UNG CHÂU 雍州:Một trong chín Châu ngày xưa, bao gồm một phần của tỉnh Cam Túc và một dãy của tình Thiểm Tây ngày nay.
      CỐ VIÊN 故园:Vườn Cũ, chỉ Cố Hương, nơi được sanh ra và lớn lên.

DỊCH NGHĨA :

              THẤY DÒNG SÔNG VỊ MÀ NHỚ TẦN XUYÊN    


Dòng sông Vị chảy về đông, không biết bao giờ mới đến được xứ Ung Châu quê ta.( Nay ta thương nhớ quê hương mà không về được, nên...) chỉ còn có nước nhỏ thêm hai hàng lệ nhớ quê xuống sông, nhờ nước sông mang hai hàng lệ nhớ thương nầy về với cố hương quê ta mà thôi !

DIỄN NÔM :

              TRÔNG SÔNG VỊ NHỚ TẦN XUYÊN

                   Xuôi đông sông Vị chảy,
                   Ung châu ngang quê nhà.
                   Ta thêm hai hàng lệ,
                   Về tận cố hương xa !
  Gián Cách :
                   Sông Vị chảy về đông,
                   Uông Châu bao giờ đến ?
                   Ta thêm lệ đôi dòng,
                   Gởi cố hương yêu mến !
    Lục Bát :
                  Về đông sông Vị chảy mau,
              Bao giờ mới đến Ung Châu quê nhà ?
                  Nhỏ hai hàng lệ thiết tha,
              Gởi về tận chốn quê xa mịt mùng !


           

                       Bản viết tay năm 1972

(Đỗ Chiêu Đức diển giãi )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét