Thứ Hai, 7 tháng 5, 2018

Thơ Xướng Họa : CÚNG KHÔNG CÚNG ( Cao Linh Tử,Mai Xuân Thanh )

Cúng Không Cúng
Cúng Trời mong hưởng phước giàu sang
Cúng Phật chờ trông đất hóa vàng
Cúng miểu Cậu Đương mà lắc thẻ
Cúng Bà Chúa Xứ để vay ngân
Cúng Cha Bửu Diệp cầu đa hệ
Cúng mẹ Quan Âm bán đắt hàng
Cúng cả Thần Tài luôn Thổ Địa
Cúng như chẳng cúng ruộng thành hoang.
Cao Linh Tử (12/4/2018)
-Miểu Câu Đương: Miểu ông bà chủ chợ Cao Lãnh .
- Bà Chúa Xứ núi Sam An Giang.
- Mộ cha Trương Bửu Diệp Bạc Liêu.
- Tượng mẹ Quan Âm Nam Hải Bạc Liêu .
-Ruộng: tâm điền tức ruộng tâm.

Năng Cầu Tắc Ứng

Giúp đỡ tha nhân được phước sang
Đi chùa, làm phước quý như vàng
Rủi ro thất bại nên cần bạc
May mắn thành công dễ xuất ngân
Bồ Tát Quan Âm, quỳ mấy lớp
Di Đà Phật Tổ lạy bao hàng
Chí Tôn, Thánh địa, quy Tam Giáo
Dưỡng tánh tu thân khẩn ruộng hoang

Mai Xuân Thanh
Ngày 02 tháng 05 năm 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét