Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

HẠNH PHÚC THẬT SỰ CUỐI ĐỜI - Vkp đạm phương“Trở thành người yêu đầu tiên của 1 người, đó là điều may mắn nhưng trở thành người yêu cuối cùng của 1 người nào đó...Đó mới thật sự là hạnh phúc”
                                                    ***
Yêu anh yêu cả dáng hình
Cây cao trên núi, cá kình dưới sông
Yêu anh yêu cả cái ngông
Tìm vui ảo ảnh thong dong bến đời
Yêu anh yêu cả tiếng cười
Nói năng chơn chất của người miền Nam
Yêu anh yêu cả tình câm
Năm mươi năm chẳn âm thầm nhớ thương
Yêu anh yêu cả con đường
Mỗi ngày anh bước đến trường ngày xưa
Yêu anh yêu cả nắng mưa
Chung dù cùng đội, sớm trưa đi về
Yêu anh yêu cả chân quê
Xa xôi gắng chịu tư bề bể dâu
Còn trăng soi sáng đêm thâu
Nơi đây em vẫn bên lầu đợi anh
Cầu mong may mắn Trời dành
Cho em hạnh phúc bên anh cuối đời!!!

Saigon 29/3/2016
Vkp đạm phương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét