Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

BẠN CÓ BIẾT SỰ KHÁC BIỆT GIỮA http & https ?

Nếu bạn truy cập một trang web và nhìn vào địa chỉ trang web với những chữ bắt đầu: http:// .Điều này có nghĩa rằng các trang web nói chuyện với PC của bạn bằng ngôn ngữ thông thường không an toàn.Đó là việc giữ an toàn cho bạn. http: là chữ viết tắt của Hyper Text Transfer Protocol.
S là viết tắt của chữ "secure".

Nếu bạn truy cập một trang web và nhìn vào địa chỉ trang web với những chữ bắt đầu: http:// .Điều này có nghĩa rằng các trang web nói chuyện với PC của bạn bằng ngôn ngữ thông thường không an toàn. Nói cách khác, có thể cho ai đó "nghe lén" cuộc hội thoại trên máy vi tính của bạn. Nếu bạn điền vào một mẫu trên trang web đó, một người khác, có thể thấy các tin tức bạn vừa gửi đi.

Đây là lý do tại sao bạn không bao giờ nhập số thẻ tín dụng vào một trang web với  http://

Nhưng nếu trang web bắt đầu bằng https:// Điều này có nghĩa là máy vi tính của bạn nói chuyện với một trang web có mã số an toàn       ( SECURE ), không ai có thể nghe trộm được. Điều này rất quan trọng, nếu một trang web yêu cầu bạn nhập dữ liệu (data) thẻ tín dụng thì bạn nên xem xét địa chỉ trang web có bắt đầu bằng https://

Nếu không, bạn đừng nên nhập những chi tiết nhạy cảm như số thẻ tín dụng chẳng hạn.

HP chuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét