Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2016

Dòng Sông Cuộc Đời ; Bài Xướng Họa của Thi Hửu Vườn Thơ Thẩn                           DÒNG ĐỜI NHƯ DÒNG SÔNG

                         Dòng đời lượn khúc tựa dòng sông !
                         Xuất phát ghềnh cao uốn chảy vòng
                         Vượt thác băng rừng: mưa nước 
                         Trèo đèo lội suối :nắng trưa nồng
                         Lúc già tính khí luôn hòa nhả
                         Khi trẻ tâm can cũng bốc đồng
                         Nhắm mắt coi như xuôi đến biển
                         Sau cùng trở lại chốn hư không !

                                      SONG  QUANG

                       CUỘC ĐỜI & NHÀ NÔNG

Triết lý cuộc đời uốn khúc sông,
Trần ai gió bụi cuốn bay vòng.
Mưa dông chiếc mống chiều năm sắc,
Lốc thổi bụi mù đất bốc nồng.
Cuốc bẫm, cày sâu, phân, giống, nước,
Nông tang thời vụ thóc, khoai, đồng.
Cữu Long bồi đắp phù sa bãi
Lục tỉnh ruộng nương lúa quá mông.

Mai Xuân Thanh


  HỌA: DÒNG SÔNG CUỘC ĐỜI
 
Đi khác gì đâu mt khúc sông,
Khi lên khi xung tiếp xoay vòng.
Lên cao m ming vui đùa gin,
Đ thấp trề môi mt l nng.
Tui tr hăng say quên gi phn,
Thân già r rượi nh bao đng.      
Đi người chng khác sông trào quyn,
             Lên xung xuôi v bin vng không!
   HỒ NGUYỄN (22-4-16)
                             

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét