Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2016

Danh Lam Thắng Cảnh Nước Ta -Baì Xướng Họa


DANH LAM THẮNG CẢNH Ở NƯỚC TA

Du lịch tốn tiền đủ thứ chi !
Thiên nhiên, khai thác thật lâm li !
Khoanh rào, bán vé, tiền thu đủ,
Ngăn chận không cho, bạn dám đi...
Thô bạo bàn tay, người "giả tạo" ?
Cửa vào thu phí cảnh quan gì !
Thắng cảnh đổi thay sắp xếp kỳ !

Mai Xuân Thanh
Ngày 18 tháng 04 năm 2016


Họa vận:

        DU LỊCH NƯỚC TA

Tốn tiền du lịch chớ than chi !?
Thưởng ngoạn mua vui, thây tiểu li !
Thắng cảnh quê nhà nên muốn biết,
Danh lam* khắp chốn mặc tình đi.
Quốc hồn quốc túy nên đành chịu,
Công cộng công viên có kể gì !
Biết đó biết đây, đi để biết...
Ở nhà với vợ mãi ... hơi kỳ !!!

                Đỗ Chiêu Đức
                 04-19-2016

*DANH LAM 名藍 : là Chùa chiềng nổi tiếng.
  Chữ LAM do chữ GÌA LAM 迦藍 mà ra, mà GÌA LAM là phiên âm của tiếng Phạn "KALAMA" có nghĩa là Ngôi Chùa. 
        Trong Truyện Kiều, tả lúc cô Kiều ở trọ chùa của Sư Giác Duyên, cụ Nguyễn Du đã viết:
                 Gió quang mây tạnh thảnh thơi,
               Có người đàn việt lên chơi cửa GÌA.
CỬA GÌA: tức là cửa GÌA LAM, là Cửa Chùa đó ! Nên...

DANH LAM THẮNG CẢNH 名藍勝景 : là Nơi có cảnh đẹp và có những ngôi chùa nổi tiếng. Thường thì ở VN và TH nơi nào có cảnh đẹp, có núi non nổi tiếng, thì ở đó cũng thường có một ngôi chùa nổi tiếng đi kèm. Như : Chùa Hang ở Hà Tiên, Chùa Hương ở Hạ Long, Chùa Thiên Mụ ở Huế.... Đây là thành ngữ thuần túy Việt Nam, người Hoa không biết thành ngữ nầy, mà người Việt mình cũng ít người biết luôn! (Xin được nói rõ: Thành ngữ DANH LAM THẮNG CẢNH nhiều người sử dụng, nhưng rất ít người biết rõ nghĩa chữ "LAM."


DU LỊCH NƯỚC TA
     ( Hoán vận )

Ngày nay dùng chữ kiểu chi chi
Ghép lại, tách ra chẳng biết gì
"Danh thắng"- nói hoài nghe quá chướng
"Cảnh lam" -  viết nữa mới thêm kỳ
Thuyết minh cẩu thả không tìm hiểu
Hướng dẫn nửa vời cứ hối đi
Du lịch làm ăn như thế đó
Trách nào sập tiệm phải chia ly.

                              
            Phương HàKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét