Thứ Năm, 21 tháng 4, 2016

ĐỐ VUI

 1./ Bạn nhìn thấy bao nhiêu con vật trong cánh rừng nầy....?

 2./ Bạn tìm thấy bao nhiêu người trong văn phòng nầy ....?.

Đáp án 1 : 14 con vật .
.............2 : 10 người

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét