Thứ Hai, 18 tháng 4, 2016

Rồi Thu Lại Sang Tháng Tư Về - Thơ Thuyên Huy
Rồi thu lại sang tháng Tư về
Ở đây không có khói chiều quê
Nổi đau quặng thắt đời xa xứ
Từ buổi sáng ngày tôi bỏ đi

Anh nằm lại đó chiều Ba Mươi
Mộ bia không kịp khắc tên người
Đất khô bầm tím màu máu trận
Nghẹn ngào tôi khóc để anh vui

Bài hát tiễn nhau dưới mộ sâu
Quê hương tan tác một trời sầu
Tôi thôi chờ khúc chinh phu vọng
Non nước buồn theo cây cỏ đau

Lầm lũi tha hương ở xứ người
Nửa đời chưa thấy được ngày vui
Anh nằm bên đó xa xôi quá
Mưa giữa phố chiều lệ của tôi

Nhặt lá thu rơi tháng Tư buồn
Đốt sầu mong tìm chút dư hương
Chút dư hương cũ ngày xưa ấy
Của thuở nhìn anh tôi biết thương

Lệ khóc cho người cho tháng Tư
Quê hương vẫn còn đó mịt mù
Một mai hết rồi hờn sông núi
Tôi về đọc nốt lá tình thư

Thuyên Huy
Toowoomba giữa thu tháng tư 2016

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét