Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

Bài Xướng Họa : CHIA PHÔI


Xướng : Chia Phôi

Trước cửa xuân vừa vội bước qua,
Vương thềm lã chã cánh tàn hoa.
Bên đường cuốc gọi lời man mác,
Dưới bến thuyền trôi bóng nhạt nhòa.
Xót buổi người ta rời chốn cũ,
Thương mùa cánh nhạn khuất trời xa.
Chùn tay vẫy bạn thêm ngao ngán,
Nhuốm lạnh chiều sương giọt lệ hòa.

Nguyễn Gia Khánh

Họa : Chia Tay

Nàng xuân mở cửa vội vàng qua,
Nghỉ Tết lâu rồi rụng hết hoa...
Bằng hữu chia tay không hẹn gặp,
Anh em tạm biệt chẳng phai nhòa.
Nhớ ai tình cũ còn mong đợi,
Xót dạ cố nhân lỗi hẹn xa...
Một mối tơ duyên buồn lận đận,
Thương hoài kỷ niệm lệ chan hòa !

Mai Xuân Thanh
Ngày 14 tháng 03 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét