Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

Bài Xướng Họa : THĂM MẸ (LHN,Con Gà Què,Hồ Nguyễn,Trần Đông Thành,Vô Danh,Nguyễn Cang)


THĂM MẸ
Chiu xung lưng đi gió nh lay,
Ht hiu bia m bóng in dài.
Rêu phong ph nét chân dung cũ,
Hương khói ru hn ngn l cay.
Si nh âm thm đan ký c,
Màu thương day dt nhum tương lai.
Bun rơi ngp li thêm xa mãi,
Rưng rt đường v vt nng phai.

LHN

HỌA 1 : MẤT MẸ
Nhớ ngày mất mẹ gió chiều lay,
Héo hắt lệ tuôn giọt vắn, dài.
Tiễn mẫu thân vào sâu huyệt lạnh,
Đưa hồn con tới ngất sầu cay...
Âm dương đôi ngã đành ly biệt,
Sống chết hai nơi hết vãng lai.
Từ đấy bỗng mồ côi suốt kiếp,
Vấn vương hình bóng chẳng hề phai !

Con Gà Què
(Giỗ mẹ lần thứ 38 - Mpt. June 01, 2016)


HỌA: VIẾNG MỘ MẸ HIỀN
Lưng đi chiu xung gió lung lay,
Hiu ht bia buông bóng kéo dài.
Ph nét rêu phong m dáng cũ,
Ru hn hương khói l bun cay.
Âm thm k nim tràn ray rt,
Đau xót nim thương nhum bước lai.
Thc tho nh nhung khơi dáng m,
Đường v khp khnh nng dn phai.
HỒ NGUYỄN (06-3-17)

HỌA 3 : Nhớ mẹ
Gió chướng vườn cây xào xạc lay
U ơi nhớ quá khóc đêm dài
Thân già quạnh quẽ căn nhà cũ
Con trẻ tha hương nỗi đắng cay
Mấy độ xuân sang con uất ức
Bao giờ ngày đến với tương lai
Làm thân viễn xứ mong chờ mãi
Nhớ lắm sương chiều tóc bạc phai

Trần Đông Thành (Mar. 07, 2017) 


HỌA 4: Ở bên mẹ
Còn gì hi m đt lung lay,
N
m đt quanh năm c thêm dài.
Nhang khói l
n tàn m qunh quẽ,
H
ương lòng m lnh khut mây cay.
Nay v
viếng m còn là bóng,
X
ưa đến thương u chnh lá lay.
Đâu n
a mu thân già ôm trẻ,
Hai hàng m
t l đ chưa phai.

(Vô danh)
HỌA 5: VIÊNG MỘ MẸ
Nng chiếu trên đi mây trng lay,
Nghĩa trang vng lng gió tuôn dài.
St sùi bên m lên nhang khói,
Áo não k bia ngm đng cay.
Nh lúc ra đi còn tin bước,
Bây gi tr li vng xuân lai.
Nơi đây khói ta m nhân nh,
Tuy đã xa ri bóng chng phai.
Nguyễn Cang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét