Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

TIN BUỒN VÀ PHÂN ƯU (Cụ Bà Trịnh thị Thao tạ thế)

Được tin buồn                    
    Cụ Bà : Trịnh thị Thao là nhạc mẫu anh Nguyễn văn Đôi (k.2-SPSG) .
Thân mẫu các bạn Nguyễn văn Lịnh,Nguyễn thị Chiến,Nguyễn thị Đấu,Nguyễn thị Nhường (cựu HS.TH.Tây Ninh)- vừa mệnh chung ngày 10/3/2017,nhằm ngày 13/2/Đinh Dậu tại Tây Ninh ,thọ 90 tuổi
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy
Cầu nguyện cho hương hồn người quá cố sớm an nghĩ nơi Miền Cực Lạc.

 Nhóm Bạn bè cựu học sinh Trung Học Công Lập Tây Ninh,k.2-SPSG .
                                     * * * * * * *


 Chúng tôi mới nhận được tin buồn:           
                                                 Đạo Hữu TRỊNH THỊ THAO

                                                là nhạc mẫu Hiền Tài Nguyễn văn Đôi
         Thân mẫu các bạn Nguyễn văn Lịnh, Nguyễn thị Chiến, Nguyễn thị Đấu, Nguyễn thị Nhường (cựu HS.TH.Tây Ninh)

        Vừa qui vị ngày 10/3/2017, nhằm ngày 13/2/Đinh Dậu tại Tây Ninh-Việt nam.

                                      Hưởng thọ: 90 tuổi
                  
Xin thành thật chia buồn cùng tang quyến trước sự mất mát lớn lao nầy.
      Cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng liêng ban bố hồng ân cho Chơn linh của Cố
Đạo Hữu TRỊNH THỊ THAO được siêu thăng tịnh độ.

                                    THÀNH KÍNH CHIA BUỒN

San Jose, ngày 12-3-2017.

Gia đình Hiền Tài Hồ Xưa

   * CHS&CGS Tây Ninh


PHÂN ƯU


Chúng tôi vừa nhận được tin buồn:

Cụ Bà Trịnh Thị Thao
thân mẫu của quý bạn:
Nguyễn Văn Lịnh, Nguyễn Thị Chiến,
Nguyễn Thị Đấu, Nguyễn Thị Nhường
cựu học sinh Tây Ninh                  

                                    
                                Đã mãn phần vào ngày 10 tháng 3, 2017
                                 tại Tây Ninh
                                  Hưởng thọ 90 tuổi.
 
Lễ An Táng đã được cử hành
vào ngày 12/3/2016
tại Cực Lạc Thái Bình, Tây Ninh.


Chúng tôi thành kính phân ưu cùng tang quyến.


Nguyện cầu hương linh Cụ Bà Trịnh Thị Thao
được an nghĩ nơi cõi vĩnh hằng.


Một nhóm cựu giáo chức và cựu học sinh
LIÊN TRƯỜNG TÂY NINH
                         
                                      
                                                                                                                                              

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét