Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

Thơ Tình : KEY TO MY HEART ( CHÌA KHÓA MỞ TIM TÔI)KEY TO MY HEART

I had closed the door upon my heart,
and wouldn't let anyone in.
I had trusted and loved only to be hurt,
but that would never happen again.
I locked the door and,
tossed the key as,
hard and as far as I could,
My heart was closed for good.

Then you came into my life and,
made me change my mind,
just when I thought that,
tiny key was impossible to find.
That is when you held out your hand,
and proved me wrong,
inside your palm was the
Key to My Heart,
You had it all along.

By Amanda MarieDỊCH THOÁT Ý: CHÌA KHÓA MỞ TIM TÔI

Tôi khóa tim lòng đã by lâu,

Không cho ai m ca đi vào.

Vi tôi ch thy nim đau xót,

Nên chng mong tìm ai na đâu.


Tim tôi đã khóa cht đi ri,

Gi ch âm thm kín khóa thôi.

Bao khó khăn xưa cam gánh chu,

Tim tôi khép li gi đi tôi.


Anh đến đi tôi bao đi thay,

Như chìa khóa nh m lâu đài.

Bàn tay m áp anh mang đến,

M c khung tri chuyn đổi thay!


Anh đến ch mt mình,

Là chìa khóa nh xinh,

Trái tim tôi chuyn đi,

Đ thy rõ muôn hình.
HỒ NGUYỄN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét