Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

RỒI TÌNH BUỒN CÓ PHÔI PHA??? - vkp công chúa nhỏ và Bài Họa Ý Của Hồ Nguyễn      Anh về khơi lại tro tàn
Với tình câm nín lỡ làng năm xưa
     Em như mèo nhỏ ướt mưa
Khóc thầm nuốt tủi lệ thừa trong tim
     Anh lau khô... khóa  môi mềm
Thiên đàng hạnh phúc bên thềm trí khôn
     Nên không phân biệt thiệt hơn
Để anh quay bước cho tròn gối chăn
     Hứa  như Chức Nữ Ngưu Lang
Qua cầu Ô Thước mộng vàng bay cao
                                              *
     Đợi chờ héo hắt xanh xao
Buông tay lần nữa vuột mau cũng đành!
                    Trách chi số phận đành hanh?
Đỗ thừa định mệnh trời dành khó qua
     Rồi tình buồn có phôi pha???
             Saigon 9/ 3/2017
             Vkp công chúa nhỏ


HỌA Ý:

Anh tr v chi tr li chi,

                                Bóng xưa n hin xót xa trì.

                                Ngưu Lang xa khut ru lê bước,

                               Chc N âu su l thm mi.

                               Nhng tưởng tình vơi năm tháng ln,

                               Ai ng tình hin khiến tim suy.

                              Xua tan bóng cũ nào xua được,

                              Nay hin thêm chi xóa d gì.

                              
                                  HỒ NGUYỄN (21-3-17)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét