Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Bài Xướng Họa : LỐI THOÁT (Mai Xuân Thanh.)


 Lối Thoát ...

Vượt thoát nghìn cân sợi tóc treo,
Chân run gối mỏi cố leo trèo.
Xuyên rừng lao thác luôn lo lắng,
Vượt núi lên đồi vẫn đói meo.
Bỉ cực qua truông còn sợ hãi,
Thái lai xuống dốc hết buồn teo.
Tưởng rằng hải ngoại không ai giúp,
Vả lại cưu mang sống chẳng nghèo !

Mai Xuân Thanh
Ngày 19 tháng 03 năm 2017


Tiện đệ mừng nay đọc họa thơ
Mong chờ bạn hữu nối đường tơ
Vần gieo tuy khó mà thông cảm
Chữ nghĩa tinh thông cũng ước mơ
Thực học dồi trau lời thú vị
Chân tài thể hiện ý mong chờ
Cao huynh nổi tiếng người vui vẻ
Đạm bạc an bần đệ ngẩn ngơ !

Mai Xuân Thanh
Ngày 21 tháng 03 năm 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét