Thứ Tư, 14 tháng 12, 2016

HỌA THƠ NGUYỄN CÔNG TRỨ : THẾ THÁI NHÂN TÌNH


THẾ THÁI NHÂN TÌNH
Thế thái nhân tình gm chết thay,
L
t nng trông chiếc túi vơi đy.
H
không điu li, khôn thành di,
Ðã có đ
ng tin d cũng hay.
Khôn khéo ch
ng qua ba tc lưỡi,
H
n hoi không hết mt bàn tay.
Suy ra cho k
chi hơn na,
B
c quá vôi mà mng quá mây.

Tác giả: Nguyễn Công Trứ

HỌA:
Nhân tình thế thái gm ghê thay,

Lt thm trông theo túi khuyết đy.

Không li điu khôn thành vic di,

Có tin việc d cũng thành hay.

Khéo khôn thy cũng do nơi lưỡi,

Trn vn không bng mt tc tay.

Suy nghĩ mà chi thêm mõn sc,

Bc hơn vôi mng thoãng hơn mây.

HỒ NGUYỄN (10-12-16).

 HỌA 2:
 

Nhân tình thế thái thật ghê thay
Nồng ấm hãy xem túi cạn, đầy
Hễ thấy lợi danh, khôn hóa dại
Cứ nghe tiền bạc, dở thành hay
Khéo khôn hơn thiệt chẳng qua lưỡi
Thành bại ít nhiều bởi ở tay
Thua thắng làm chi thân bất toại
Bạc như vôi mỏng tựa làn mây.
 Nguyễn Cang (13/12/16)
Hoa 3 :
Nhân tình thế cuộc thảm thương thay!
Biển khổ trần gian sóng bũa đầy.
Tình cảm chân thành xem đã hiếm.
Lòng người thay đổi khó mà hay.
Tin lầm nghe mắc như phường trẻ.
Mạnh yếu mất còn lật cánh tay.
Đạo đức bức tường xưa cũ kỷ.
Theo chim bay lượn giữa trời mây
Nguyễn kim Trân


Mời Quí Thân Hửu Họa Tiếp...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét