Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2016

Mời Họa Thơ Hồ Xuân Hương : THÂN PHẬN ĐÀN BÀ (HN.,LHN.,NC.,MXT.....)THÂN PHẬN ĐÀN BÀ
Hi ch em ơi có biết không,
M
t bên con khóc mt bên chng.
B
cu lm ngm bò trên bng,
Th
ng bé hu hơ khóc dưới hông.
T
t c nhng là thu vi vén,
V
i vàng nào nhng bng cùng bông.
Ch
ng con cái n là như thế,
H
i ch em ơi có biết không?
Tác giả: Hồ Xuân Hương

HỌA: CHỒNG VỚI CON
Ch em nào có biết hay không,
Con khóc mt bên bên vi chng.
Lm ngm b cu bò chiếm bng,
Hu hơ bé khóc thét bên hông.
Nhìn xem tt c là thu vén,
Nhanh vi bao điu bng vi bông.
Cái n chng con là thế đó,
Ch em nào có biết hay không?
HỒ NGUYỄN (Cali: 16-12-

HỌA 2:

Tri ngó coi nè tui kh không!

By heo, con nh vi ông chng.

Ra chung ct đái làm bưng mũi,

Vô bếp son ni mun tro hông.

Vch áo thng cu tìm núm vú,

Tut qun đa b tc mn bông.

Xa ri mơ mng thi con gái,

Tri ngó coi nè tui kh không!

LHN

HỌA TIẾP 3:

Xin đng có hi kh hay không,

Là kiếp n nhi lúc có chng.

Ni tr lu bù lo khi vic,

Vic ngoài trong bếp mt cành hông.

Lu bu vén áo con đòi bú,

Mó máy mò thân b tc bông.

Phn gái đã sanh ra phi chu,

Xin đng có hi kh hay không!

HỒ NGUYỄN (Cali: 17-12-16)

HỌA 4: NỢ CHỒNG CON

Ch hi em ơi có biết không?
Bên con đòi bú, m
t bên chng,
Lom khom ông b
bò trên bng,
L
m ngm thng cu khóc dưới hông.

Khéo xếp mi điu êm đp cả,

Vng v muôn vic bóng bòng bong.
Chng là oan nghip con là nợ,
Ch
hi em ơi có biết không?
Nguyễn Cang (16/12/16)

BÀI HỌA :  LỜI THẬT MẤT LÒNG
                       NGHIỆP VÀ NỢ

Làm vợ chìu chồng, có hiểu không,
Con thơ đòi bú mớm ơi chồng...
Chờ em một tí thằng cu khóc,
Đợi bé đôi khi bố bí hông.
Khéo xếp ba người rồi cũng ổn,
Vụng về sáu khắc bống bồng bông.
Oan gia của nợ thôi đành chịu,
Cái nghiệp duyên này biết phận không ?

Mai Xuân Thanh
Ngày 17 tháng 12 năm 2016

Mời Quí Thân Hửu Họa Tiếp....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét